Background image
Tentoonstel­lingen & collecties

In 2008 en 2009 werkte ik in het Joods Historisch Museum aan het zogenaamde ‘koppelproject’. Ik koppelde namen die in de collectie van het JHM voorkomen aan namen op het Digitaal Joods Monument. Als een bepaald object, een brief of een foto, een relatie had met iemand die in de oorlog vermoord was werd dat object dan digitaal gekoppeld aan die naam op het Digitaal Joods Monument.

Vanaf 2009 werkte ik onder leiding van Denise Citroen en Lonnie Stegink aan het beschrijven van interviews van de Survivors of the Shoah Foundation. Op initiatief van Steven Spielberg zijn in de jaren 90 Holocaust overlevenden wereldwijd geïnterviewd. Tweeduizend van die interviews hebben een relatie met Nederland. Deze zijn gedigitaliseerd en vervolgens heeft een groep beschrijvers die interviews nauwkeurig beschreven. De gehele collectie is te zien op het JHM Kenniscentrum onder de naam 2000 Getuigen Vertellen.

‹ Terug naar 'Tentoonstel­lingen & collecties'