Background image

Dit jaar organiseert het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam voor het derde jaar Open Joodse Huizen in een aantal Nederlandse steden. Open Joodse Huizen zijn kleinschalige herdenkingen van de joden die uit Nederlandse steden en dorpen werden weggevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op of rond 4 Mei worden zij herdacht in huiskamerbijeenkomsten, in Joodse Huizen.

Met ‘Joodse Huizen’ worden de woningen bedoeld waarvandaan de Joodse inwoners van Nederland in 1942 en ’43 werden gedeporteerd. Uitgangspunt voor Open Joodse Huizen zijn de adressen en gezinnen die vermeld staan op het Digitaal Monument. Die adressen zijn te vinden via www.openjoodsehuizen.nl.

Van sommige gezinnen, personen, of huizen zijn al verhalen bekend – van overlevers en getuigen, uit boeken of films. Soms leidt een hedendaagse zoektocht naar sporen van vroegere bewoners tot nieuwe verhalen en ontmoetingen. Al deze verhalen en ervaringen passen bij herdenkingen in het kader van Open Joodse Huizen. Het gaat erom levensverhalen, de geschiedenis van vervolging én de ervaring van bevrijding met- en voor elkaar een gezicht en een stem te geven.
De afgelopen twee jaar – in 2012 in Amsterdam en in 2013 in zes steden, verspreid over het land – bleek dat deze manier van stilstaan bij de geschiedenis van een huis en de gebeurtenissen tijdens de oorlog in wijk en stad de jodenvervolging heel dichtbij brengt. Buurtbewoners van alle leeftijden bezochten de adressen en werden geraakt door de persoonlijke manier van herdenken.

Dit jaar organiseer ik met lokale werkgroepen Open Joodse Huizen in Rotterdam, Leeuwarden en Utrecht.